stylesheet

Oriel

Sefydlwyd Awen Teifi yn 1999 gan Geraint a Siân James yn nhref Aberteifi fel siop Gymraeg yn gwerthu llyfrau ac anrhegion traddodiadol Cymreig. Datblygiad i’r busnes oedd yr oriel yn 2005, ac mi roedd yn gam naturiol iawn i’w gymryd er mwyn arddangos gwaith yr arlunydd lleol Aneurin Jones. Mae ei waith mor boblogaidd ag erioed mae’r oriel bellach yn gartref i waith amryw o arlunwyr lleol eraill.

Meirion Jones

Arlunydd sy'n ymwneud a goleuni yw Meirion Jones. Mae'n tynnu ei ysbrydoliaeth o fannau arbennig yng ngorllewin Cymru, yn fwyaf arbennig, y dyddiau hyn, Ceibwr a'r Prom yn Aberystwyth. Mae e'n creu mewn gweithdy ar gyrion Aberteifi.

Cawod Wanwyn Mis Awst, Ceredigion Y Fedwen Aur Ffordd Wledig (Preseli)
Llun: 8” x 14” Llun: 10” x 15” Llun: 16” x 13” Llun: 9” x 7.5”
Ffrâm: 16” x 23” Ffrâm: 16” x 21” Ffrâm: 21” x 19” Ffrâm: 17” x 16”
£ 700 £ 580 £ 580 £ 450

 

Llangrannog Penwythnos Yn Aberystwyth Mynachlog-ddu II Abercastell III
Llun: 11” x 17” Llun: 12” x 16” Llun: 10” x 23” Llun: 14” x 15”
Ffrâm: 15” x 21” Ffrâm: 20” x 24” Ffrâm: 15” x 28” Ffrâm: 20” x 21”
£ 550 £ 700 £ 750 £ 580

 

Diwedd Y Dydd, Mynachlog Ddu Diwedd Y Dydd, Preseli Cawod Yn Pasio, Preseli Noethlymynwyr
Llun: 6” x 12” Llun: 7” x 8” Llun: 10” x 13” Llun: 10” x 23”
Ffrâm: 12” x 17” Ffrâm: 13” x 14” Ffrâm: 16” x 18” Ffrâm: 18” x 32”
£ 500 £ 450 £ 400 £ 2000

 

Uwch Yr Eira, wybren Ros Tua Pen Dinas Diwedd Y Dydd Capel y Gwrhyd
Llun: 19” x 20” Llun: 8” x 14” Llun: 9” x 13” Llun: 12” x 13”
Ffrâm: 25” x 26” Ffrâm: 13” x 20” Ffrâm: 17” x 21” Ffrâm: 20” x 22”
£ 800 £ 480 £ 500 £ 500

 

Carreg Cennen Mynachlog-ddu Merch Yr Eira Feidir Ger Tidrath
Llun: 18” x 23” Llun: 11” x 17” Llun: 12” x 16” Llun: 14” x 23”
Ffrâm: 24” x 29” Ffrâm: 19” x 25” Ffrâm: 12” x 24” Ffrâm: 22” x 32”
£ 750 £ 600 £ 700 £ 800

 

O Ben Mynydd Bach Grychyddod Gwyn, Nantgaredig Melin Trefin Machlud, Preseli
Llun: 12” x 22” Llun: 10” x 23” Llun: 15” x 15” Llun: 10” x 11”
Ffrâm: 17” x 28” Ffrâm: 19” x 32” Ffrâm: 23” x 23” Ffrâm: 16” x 16”
£ 650 £ 750 £ 750 £ 520

 

Fferm ar y mynydd bach Cwm Abergwaun Cawod dros ynys Byr Ceffyl ar Garningli
Llun: 15” x 15” Llun: 14” x 23” Llun: 10” x 26” Llun: 14” x 10”
Ffrâm: 23” x 23” Ffrâm: 23” x 32” Ffrâm: 18” x 34” Ffrâm: 20” x 16”
£ 700 £ 1400 £ 950 £ 580

 

Môr Goleuni, Preseli Loncian Yn Yr Hydref Hydref Yn Llangoedmor Abercastell II
Llun: 10” x 20” Llun: 12” x 12” Llun: 11” x 23” Llun: 11” x 15”
Ffrâm: 16” x 26” Ffrâm: 17” x 17” Ffrâm: 16” x 29” Ffrâm: 17” x 20”
£ 700 £ 580 £ 700 £ 580

 

Fferm Ger Caerfyrddin Fferm ar y mynydd bach Ffordd tua’r môr, Penbryn Hunan Bortread, Prom Aberystwyth
Llun: 11” x 15” Llun: 8” x 24” Llun: 7” x 8” Llun: 9” x 36”
Ffrâm: 17” x 20” Ffrâm: 14” x 29” Ffrâm: 15” x 16” Ffrâm: 15” x 42”
£ 580 £ 750 £ 400 £ 800

 

Harbwr Dinbych-y-Pysgod Aberdeunant Ffordd tua’r môr II Abereiddy
Llun: 15” x 23” Llun: 12” x 24” Llun: 11” x 11” Llun: 12” x 16”
Ffrâm: 24” x 32” Ffrâm: 17” x 29” Ffrâm: 16” x 16” Ffrâm: 20” x 25”
£ 900 £ 750 £ 580 £ 700

 

Wedi'r Glaw
Llun: 10” x 23”
Ffrâm: 18” x 32”
£ 700

 

Aneurin Jones

Mae gwaith Aneurin yn un â’r Ddyfed wledig. Oherwydd ei gysylltiad personol â’r tir ac a phobl y tir fe dyfodd y gweithiau hyn yn eiconig yn llygaid llawer o’i gyd-Gymru. Mae rhywbeth oesol yn y gwaith – unigrwydd hanfodol yr unigolyn, cynulliad o wladwyr, sancteiddrwydd y tir ac ardderchowgrwydd Y Cobyn Cymreig.

Adfail (144) Alun (115) Black Magic (129)
Llun: 22 x 29in Llun: 35 x 35in Llun: 17 x 21in
Ffrâm: 27 x 34in Ffrâm: 41 x 41in Ffrâm: 28 x 32in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Bore'r Sioe (113) Brenin (150) Ceredigion (132)
Llun: 22.5 x 37.5in Llun: 7 x 8in Llun: 18 x 11in
Ffrâm: 30 x 43in Ffrâm: 18 x 20in Ffrâm: 28 x 22in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Culhwch (149) Cwrdd Gweddi (102) Cymdogion (134) Cymeriad Cefn Gwlad (123)
Llun: 19 x 27in Llun: 21 x 29in Llun: 23 x 13in Llun: 13 x 9.5in
Ffrâm: 26 x 34in Ffrâm: 29 x 36in Ffrâm: 33 x 24in Ffrâm: 23.5 x 20in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Cymeriadau (97) Dau Gymeriad (2) Derwen (164) Dyn a Chi (106)
Llun: 17 x 24in Llun: 17 x 13in Llun: 11 x 14in Llun: 41 x 27in
Ffrâm: 27 x 34in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 19 x 22in Ffrâm: 47 x 33in
Pensil Pen ac Inc Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Ffair Geffylau (120) Ffenestr Aberpedwar (114) Fferm ar Epynt 1 (125)
Llun: 5 x 11in Llun: 30 x 40in Llun: 24 x 31in
Ffrâm: 13 x 19in Ffrâm: 35 x 45in Ffrâm: 29 x 37in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

Fferm Sir Brycheiniog (107) Ffermwr a'i Wraig (108) Ffrindiau (140)
Llun: 29 x 39in Llun: 39 x 29in Llun: 16 x 10in
Ffrâm: 33 x 43in Ffrâm: 45 x 35in Ffrâm: 24 x 18in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Goleuni (112) Gwanwyn (116) Hydref / Autumn (124)
Llun: 35 x 31in Llun: 16 x 17in Llun: 11 x 12in
Ffrâm: 41 x 37in Ffrâm: 25 x 26in Ffrâm: 21 x 22in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

March Du (Beulah) (131) Mynachlogddu (122)
Llun: 23 x 29in Llun: 12 x 13in
Ffrâm: 30 x 35in Ffrâm: 20 x 21in
Acrylig Acrylig
£ £

 

Parrog (135) Penuwch (147)
Llun: 14 x 22in Llun: 14 x 21in
Ffrâm: 22 x 29in Ffrâm: 25 x 32in
Pen ac Inc Pen ac Inc
£ £

 

Rhandirmwyn (146) Sadwrn Barlys (118) Sel Fferm Wenallt (155)
Llun: 22 x 46in Llun: 10 x 14in Llun: 12 x 15in
Ffrâm: 28 x 52in Ffrâm: 20 x 24in Ffrâm: 22 x 26in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Sel Geffylau (98) Sioe Llanddarog (103) Talsarn (130)
Llun: 35 x 43in Llun: 19 x 23in Llun: 14 x 16in
Ffrâm: 40 x 48in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 24 x 26in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

To Coch Ceredigion (111) Tomi Gwd Boi (137) Treialon Gors Goch (156) Tug o' War (104)
Llun: 11 x 18in Llun: 19 x 13in Llun: 15 x 12in Llun: 14.5 x 21in
Ffrâm: 16 x 23in Ffrâm: 30 x 24in Ffrâm: 23 x 20in Ffrâm: 24 x 30in
Acrylig Crayon Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Y Brenin Alltud (148) Y March Gwyllt (128) Y March Tywyll (117) Ysgubor Bryntywarch (142)
Llun: 21 x 27in Llun: 12 x 15in Llun: 16 x 18in Llun: 13 x 19in
Ffrâm: 26 x 32in Ffrâm: 22 x 24in Ffrâm: 26 x 28in Ffrâm: 25 x 30in
Acrylig Acrylig Siarcol Acrylig
£ £ £ £

 

Adfail - Blaenplwyf (66) Arwerthiant Olaf Gwerngenau - Capel Celyn 1957 (63) Beirniaid Answyddogol (77) Bois y Wlad (9)
Llun: 12.5 x 17.5in Llun: 15 x 23in Llun: 10.75 x 15in Llun: 23.25 x 17.5in
Ffrâm: 18 x 22.5in Ffrâm: 25.25 x 33.25in Ffrâm: 16 x 20in Ffrâm: 35 x 28.5in
Acrylig Cyfrwng Cymysg Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Brenin Dafydd (70) Brenin Dafydd II (59) Breuddwydiwr (58)
Llun: 16 x 18.5in Llun: 14 x 14.5in Llun: 15 x 9.5in
Ffrâm: 26 x 28in Ffrâm: 22 x 22in Ffrâm: 23.5 x 17.5in
Siarcol 'Drawing' Acrylig
£ £ £

 

Castell Cilgerran Cilycwm (52) Cymdogion (76) Cymdogion II (47)
Llun: 19.25 x 25.25in Llun: 12 x 15in Llun: 19.5 x 14in Llun: 15.5 x 10.5in
Ffrâm: 24.5 x 30.5in Ffrâm: 23 x 26in Ffrâm: 31 x 25in Ffrâm: 24 x 19in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Dwylo (72) Dyffryn Aeron (57) Ffair Rhos (64) Fferm Fynydd - Preseli (67)
Llun: 7.5 x 13in Llun: 13 x 17.5in Llun: 21.5 x 17.5in Llun: 8 x 12in
Ffrâm: 17.5 x 23.5in Ffrâm: 22 x 26in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 18.5 x 22in
'Drawing' Siarcol Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Glowty (7) Llangadog (74)
Llun: 11.25 x 15.25in Llun: 14.5 x 27.5in
Ffrâm: 16.5 x 20.5in Ffrâm: 25 x 28in
Acrylig Pen ac Inc
£ £

 

Sadwrn Barlys (73) Sadwrn Barlys (51) Sadwrn Barlys (1) Sêl Fferm (14)
Llun: 15 x 11.5in Llun: 11.5 x 26.25in Llun: 13.5 x 18in Llun: 14 x 20in
Ffrâm: 25.5 x 22in Ffrâm: 17 x 31.5in Ffrâm: 19 x 23.5in Ffrâm: 24.75 x 31.5in
Pen ac Inc Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Sêl Fferm Llangeitho (69) Sgwrs 'Pnawn (12) Tai Mas (2)
Llun: 17 x 19in Llun: 15.5 x 11.25in Llun: 20.5 x 21.75in
Ffrâm: 27.5 x 30in Ffrâm: 24 x 20in Ffrâm: 26 x 27in
Pen ac Inc Acrylig Acrylig
£ £ £

 

Taro'r Bargen - Sadwrn Barlys (68) To Coch (65) To Coch (78) To Coch (61)
Llun: 15.25 x 23in Llun: 11 x 15in Llun: 14 x 20.25in Llun: 13 x 18in
Ffrâm: 22.5 x 30.5in Ffrâm: 16.5 x 20.5in Ffrâm: 19.25 x 25.5in Ffrâm: 23.5 x 28.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Cyfrwng Cymysg
£ £ £ £

 

Treialon (80) Treialon (6) Tug 'o War (55) Tynnwr Coes (75)
Llun: 13.25 x 28.25in Llun: 11 x 15.75in Llun: 8 x 15.5in Llun: 17 x 11in
Ffrâm: 24.5 x 40in Ffrâm: 17.5 x 22.5in Ffrâm: 14 x 21.5in Ffrâm: 27.5 x 21.5in
Acrylig Acrylig Cyfrwng Cymysg Pen ac Inc
£ £ £ £

 

Y Cawr (60) Y Ddêl (5) Y Gôf (50) Y March (62)
Llun: 15.5 x 19in Llun: 15.5 x 13.5in Llun: 16.5 x 15in Llun: 13.5 x 17.5in
Ffrâm: 23 x 26in Ffrâm: 26.5 x 24.5in Ffrâm: 25 x 24in Ffrâm: 22 x 25in
Cyfrwng Cymysg Acrylig Pen ac Inc Conte
£ £ £ £

 

Y March - Sadwrn Barlys (79) Y March Du II (15) Y Tynnwr Coes (56) Yr Hen Feudy (3)
Llun: 10.5 x 12in Llun: 16 x 23in Llun: 11 x 8.5in Llun: 11.25 x 15.25in
Ffrâm: 21 x 23in Ffrâm: 25 x 32in Ffrâm: 18.5 x 15.5in Ffrâm: 16.5 x 20.5in
Cyfrwng Cymysg Siarcol Conte Acrylig
£ £ £ £

 

Tug o' War (82) To Coch (81) Cymdogion
Llun: 15 x 22in Llun: 21.5 x 27.5in Llun: 19 x 13.5in
Ffrâm: 23 x 29in Ffrâm: 28 x 34in Ffrâm: 28 x 22in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Y March Gwyn Yr Efail March Melyn
Llun: 11 x 15in Llun: 16.5 x 23in Llun: 15.5 x 23.5in
Ffrâm: 21.5 x 25in Ffrâm: 26.5 x 33.5in Ffrâm: 21 x 29in
Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £

 

 

© Robert Thomas