CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Chwarae'r Gem/Play the Game

Atebol

Chwarae'r Gem/Play the Game

Pris arferol £23.94
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Mair Tomos Ifans

ISBN: 9781908574305 
Dyddiad Cyhoeddi: 13 Mawrth 2012
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Golygwyd gan Gill Saunders Jones, Eirian Jones
Darluniwyd gan Ceri Jones, Roger Bowles
Fformat: Cymysg, 210x297 mm, 24 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cyfle gwych i blant chwarae a mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ugain o gemau difyr a deniadol i blant i chwarae y tu allan a thu mewn y lleoliad. Addas ar gyfer plant sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith neu fel ail iaith. Yn cynnwys cardiau wedi'i lamineiddio mewn ffolder plastig a DVD.

Gwybodaeth Bellach:
Cyfres o luniau sy'n dangos sut mae chwarae'r gem yn ogystal a chyfarwyddiadau syml a hawdd i'w dilyn. Cyfarwyddiadau sy'n egluro beth ydy bwriad y gem a pha sgiliau sy'n cael eu meithrin. Cynnig cyfle gwych i ddatblygu iaith lafar drwy chwarae ... a mwynhau'r un pryd!

Addas ar gyfer athrawon, cynorthwywyr dysgu a rhieni. Gemau y mae plant yn gallu eu chwarae a'u mwynhau yn yr ysgol neu yn y cartref ... neu mewn parti pen-blwydd!

DVD yn cynnwys rhai o'r gemau yn cael eu chwarae gyda Mair Tomos Ifans yn arwain y chwarae. Cyfawyddiadau Saesneg ar gyfer y rhai sydd angen canllawiau ar gyfer chwarae'r gemau.