Cludiant am ddim dros £40

Newyddion


Croeso i wefan newydd sbon Awen Teifi! 

Post Nadolig
Archebwch erbyn 9yb DYDD MAWRTH RHAGFYR 15fed os am sicrhau bydd eich archeb yn cyrraedd erbyn y Nadolig.

Bydd y wefan yn PARHAU i weithredu wedi'r dyddiad yma. Gallwch archebu a chasglu o'r siop neu ffonio'r siop yn uniongyrchol. Dyddiad cau : p'nawn 24ain Rhagfyr.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth eleni. 
Awen Teifi
Cludiant am ddim
Cynigwn gludiant am ddim yn barhaol i archebion gwerth £40.00 neu fwy. 
Estynnwn groeso mawr i chi gyd i'n gwefan a siop ar-lein newydd a gobeithiwn yn fawr y bydd hyn yn brofiad newydd ac hwylus o bori drwy silffoedd Awen Teifi, ar-lein!
Pob hwyl i chi gyd, cadwch yn ddiogel a mwynhewch siopa yn Awen Teifi, ar-lein.