Newyddion


Croeso i wefan newydd sbon Awen Teifi! 

I ddathlu bod ein gwefan nawr yn fyw, bydd gostyngiad o 10% AR BOPETH yn ein Siop ar-lein! Cyfrifir y gostyngiad hyn yn awtomatig yn y fasged siopa, gyda'r gostyngiad arbennig yma yn gorffen 31ain Gorffennaf.
Yn anffodus, nid yw'r gostyngiad yma'n berthnasol i eitemau Oriel ar-lein Awen Teifi.
Cynigwn gludiant am ddim yn barhaol i archebion gwerth £40.00 neu fwy. 
Estynnwn groeso mawr i chi gyd i'n gwefan a siop ar-lein newydd a gobeithiwn yn fawr y bydd hyn yn brofiad newydd ac hwylus o bori drwy silffoedd Awen Teifi, ar-lein!
Pob hwyl i chi gyd, cadwch yn ddiogel a mwynhewch siopa yn Awen Teifi, ar-lein.