CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

100 o Ganeuon Gwerin

Y Lolfa

100 o Ganeuon Gwerin

Pris arferol £14.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781847715999 
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Meinir Wyn Edwards
Fformat: Clawr Meddal, 250x187 mm, 108 tudalen
Iaith: Cymraeg

Yn dilyn llwyddiant 100 o Ganeuon Pop, dyma gasgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru, yn cynnwys yr alawon, y geiriau, cordiau gitâr a sol-ffa.

Tabl Cynnwys:
Adar mân y mynydd
Aderyn du a'i blufyn sidan
Ambell i gân
Ar ben waun Tredeger
Ar lan y môr
Ar y ffordd wrth fynd i Rymni
Bachgen bach o dincer
Beth wneir â merch benchwiban?
Beth yw'r haf i mi?
Ble'r ei di?
Ble rwyt ti'n myned?
Blewyn glas
Boneddwr mawr o'r Bala
Bugeilio'r gwenith gwyn
Bwmba
Bwthyn fy nain
Cadi ha!
Cainc yr aradwr
Cân crwtyn y gwartheg
Cân y Cardi
Cân y melinydd
Cariad cyntaf
Cariad cywir
Cerdd Dy' Calan
Cob Malltraeth
Cwyd dy galon
Cwyn mam-yng-nghyfraith
Cyfri'r geifr
Cysga di, fy mhlentyn tlws
Dacw Dadi'n mynd i'r ffair
Dacw 'nghariad
Dacw Mam yn dwad
Dadl dau
Deryn y bwn
Fuoch chi 'rioed yn morio?
Ffair Henfeddau
Ffarwél fo i Langyfelach lon
Ffarwél i Aberystwyth
Ffarwél i blwy' Llangywer
Ffarwél i ddociau Lerpwl
Fflat Huw Puw
Gwenno Penygelli
Gwn Dafydd Ifan
Gyrru'r ychen
Harbwr Corc
Hen fenyw fach Cydweli
Hen ferchetan
Hen wraig fach
Hiraeth
Hob y deri dando
Lisa Lân
Lliw gwyn rhosyn yr haf
Lliw'r heulwen
Llongau Caernarfon
Mab annwyl dy fam
Mae 'nghariad i'n Fenws
Mae Robin yn swil
Mae'n gystal gen i swllt
Maen nhw'n dwedyd
Marwnad yr ehedydd
Melinydd oedd fy nhaid
Merch y melinydd
Migldi magldi
Mil harddach
Modryb Neli
O, felly'n wir!
Os daw fy nghariad
Os gwelwch chi'n dda, ga' i grempog?
Paid â deud
Rew di ranno
Robin ddiog
Robin goch
Rownd yr Horn
Rwy'n caru merch o blwy' Penderyn
Si hei lwli 'mabi
Sianti Gymraeg
Suo gân
Titrwm tatrwm
Tiwn sol-ffa
Torth o fara
Tra bo dau
Trafaeliais y byd
Twll bach y clo
Wrth fynd efo Deio i Dywyn
Y bore glas
Y broga bach
Y cobler du bach
Y deryn bach syw
Y deryn pur
Y ddafad gorniog
Y ddau farch
Y fasged wye
Y glomen
Y gog lwydlas
Y gwydyr glas
Y march glas
Y pren ar y bryn
Ym Mhontypridd mae 'nghariad
Yr eneth ga'dd ei gwrthod
Yr eneth glaf
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Meinir Wyn Edwards yn ardal y Preseli ac ar ôl graddio o Brifysgol Bangor, bu’n athrawes am 18 mlynedd. Erbyn hyn, mae’n byw yn Llandre, Bow Street ac yn Olygydd i wasg y Lolfa.