CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

100 o Olygfeydd Hynod Cymru

Dyfed Elis-Gruffydd

100 o Olygfeydd Hynod Cymru

Pris arferol £19.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Dyfed Elis-Gruffydd

ISBN: 9781847719898
Dyddiad Cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 235x240 mm, 312 tudalen
Iaith: Cymraeg

Cyfrol liw, ddarluniadol hardd, gyda thestun eglurhaol, yn tywys darllenwyr o gwmpas rhai o olygfeydd mwyaf hynod Cymru. Cawn wybod pam fod Chwarel y Penrhyn yn un o ryfeddodau pennaf gogledd Cymru a pham yr adnabyddir Dan yr Ogof yng Nghwm Tawe fel Porth i ran o Annwfn, y lle diamser hwnnw sydd y tu hwnt i gyrraedd y rhan fwyaf o bobl.

Tabl Cynnwys:
1. Chwarel Maes Mawr, Llanfechell, a Marmor Môn
2. Mynydd Trysglwyn (Mynydd Parys)
3. Mynydd Bodafon
4. Ynys Lawd a Mynydd Twr
5. Ynys Llanddwyn
6. Tŵr Marcwis, Llanfair Pwllgwyngyll
7. Y Gogarth
8. Trwyn Talacre a’r Parlwr Du
9. Ogofâu Dyffryn Clwyd
10. Bryniau Clwyd a Dyffryn Clwyd
11. Bryn Trillyn, Mynydd Hiraethog
12. Ffos Anoddun, Betws-y-coed
13. Llyn Cowlyd a llynnoedd Geirionydd a Chrafnant
14. Chwarel y Penrhyn, Bethesda
15. Nant Ffrancon
16. Cwm Idwal
17. Yr Wyddfa a Chwm Dyli
18. Ardal Rhyd-ddu
19. Clogwyn Du’r Arddu a’r Clogwyn Coch
20. Moel Tryfan a Chwarel Alexandra
21. Trefor a Chwarel yr Eifl
22. Y Foel Gron, Mynytho
23. Nant Gadwen, Llanfaelrhys, a Mynydd y Rhiw
24. Mynydd Mawr ac Ynys Enlli
25. Y Graig Ddu, Morfa Bychan
26. Traeth Mawr ac afon Glaslyn
27. Y Moelwynion a Thanygrisiau
28. Dinas Brân a Chreigiau Eglwyseg
29. Morfa Harlech–Morfa Dyffryn
30. Bwlch Tyddiad a Rhinog Fawr
31. Gwynfynydd – Maes Aur Dolgellau
32. Llyn Tegid
33. Pistyll Rhaeadr
34. Bwlch y Groes a’r ddwy Aran
35. Cwm Cywarch
36. Dyffryn Mawddach a Foel Cynwch
37. Castell y Bere a Chraig yr Aderyn, Dyffryn Dysynni
38. Cadair Idris a Llyn Cau
39. Tal-y-llyn
40. Y Breiddin a’r bryniau cyfagos
41. Castell Coch, Y Trallwng
42. Trefaldwyn
43. Talerddig
44. Foel Fadian a Foel Esgair-y-llyn
45. Dylife a’r Ffrwd Fawr
46. Y Borth–Ynys-las a Chors Fochno
47. Cwm y Maes-mawr a Charn Owen
48. Pumlumon a Nant-y-moch
49. Cwm Ystwyth
50. Cwm Hir a’i abaty
51. Cwm Elan
52. Llynnoedd Teifi a’r Elenydd
53. Cors Caron
54. Creigiau Stanner
55. Cefn Hergest
56. Y Carneddau a Llanelwedd
57. Llanwrtyd a Bro’r Ffynhonnau Iachusol
58. Cwmtydu – Traeth Pen-y-graig
59. Traeth y Mwnt
60. Gwarchodfa Natur Corsydd Teifi
61. Dolaucothi
62. Merthyr Cynog a Mynydd Epynt
63. Garn Fawr a Phen-caer
64. Y Preselau a’u carnau
65. Llanfyrnach a’r Glog, Dyffryn Taf
66. Carn Llidi a Phentir y Sant
67. Harbwr Solfach
68. Traeth Niwgwl
69. Dyffryn Tywi: Dinefwr – Dryslwyn
70. Carreg Cennen – Llygad Llwchwr
71. Bannau Sir Gâr a Llyn y Fan Fach
72. Cwm Llwch a Bannau Brycheiniog
73. Dyffryn Ewias a Chwm-iou
74. Ysgyryd Fawr
75. Pen-y-Fâl a Chwm Wysg
76. Pen-twyn a Phontsticill
77. Pen-wyllt, Cwm Tawe
78. Dan yr Ogof: Canolfan Ogofâu Cenedlaethol Cymru
79. Craig Derwyddon a Phant-y-llyn
80. Cei Landshipping
81. Talacharn
82. Mynydd Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach
83. Glofa Cynheidre
84. Ffos-las, Trimsaran
85. Sgwd Henryd – Nant Llech
86. Porth yr Ogof, Ystradfellte
87. Tirlithriadau’r Blaenau
88. Six Bells, Cwm Ebwy Fach
89. Mynydd Beili-glas – Craig y Llyn
90. Marian y Glais, Cwm Tawe
91. Ynysoedd Sgomer a Sgogwm
92. Pont y Creigiau – Pentir Sant Gofan
93. Rhosili
94. Cefn Bryn a Maen Ceti
95. Craig yr Hesg, Pontypridd
96. Mynydd y Garth a Chwm Taf
97. Allteuryn a Gwastadeddau Caldicot
98. Dwnrhefn ac arfordir Bro Morgannwg
99. Aberogwr
100. Creigiau Bendrick