CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

20 Stori Fer - Cyfrol 1

Y Lolfa

20 Stori Fer - Cyfrol 1

Pris arferol £6.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781847711229
Dyddiad Cyhoeddi: 19 Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Emyr Llywelyn
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 192 tudalen
Iaith: Cymraeg

Cyfrol o ugain stori fer gan awduron o Gymru a thu hwnt, gan gynnwys awduron profiadol a phoblogaidd megis Mihangel Morgan, Eigra Lewis Roberts, Kate Roberts, Manon Rhys, Sonia Edwards a Fflur Dafydd; cyfieithiadau o straeon gan Maupassant a Chekhov a stori newydd sbon gan Caryl Lewis. Cyfrol 2 ar gael hefyd.

Tabl Cynnwys:
Y Diafol - Guy de Maupassant
Castell Tywod - Fflur Dafydd
Y Ci Du - Mihangel Morgan
Mochyn Hir - Dyfed Glyn Jones
Te yn y Grug - Kate Roberts
Cyfrinach Gwraig Farw - Guy de Maupassant
Y Dyn yn y Parc - Eleri Llewelyn Morris
Y Cwilt - Kate Roberts
Ddylech chi ddim gwneud pethau'n rhy rhwydd iddyn nhw - Harkaitz Cano
Moelwyn Wy Melyn - Eigra Lewis Roberts
Buddugoliaeth Alaw Jim - Kate Roberts
Dau Gyfandir - Martin Huws
Pe Bai'r Wyddfa i Gyd yn Gaws - Mihangel Morgan
Y Cardotyn - Anton Chekov
Cwtsho - Manon Rhys
Glanhau Ffenestri - Sonia Edwards
Y Gell - Caryl Lewis
Ffordd - Dylan Iorwerth
Sul y Bresych - Sian Edwards
Map - Dylan Iorwerth
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol o ugain stori fer wedi eu dewis a'u dethol gan Emyr Llywelyn. Ynddi ceir clasuron o waith Maupassant a Chekov a addaswyd gan y golygydd, yn ogystal a storiau gan awduron profiadol, megis Mihangel Morgan, Eigra Lewis Roberts a Kate Roberts. Hefyd ceir gwaith awduron poblogaidd cyfoes yn cynnwys storiau gan Manon Rhys, Sonia Edwards a Fflur Dafydd yn ogystal â stori gan Caryl Lewis a ysgrifenwyd i'w chynnwys yn y gyfrol hon. Dyma gasgliad o storiau treiddgar, cofiadwy gan rai o brif awduron Cymru a'r cyfandir.

Mae copi braille, print bras a sain o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.