CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Amser Chwarae: Bocs Twls Adeiladwr / Let's Pretend: Builder's Tool Kit

Atebol

Amser Chwarae: Bocs Twls Adeiladwr / Let's Pretend: Builder's Tool Kit

Pris arferol £11.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781912261048
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gill & Glyn Saunders Jones
Fformat: Arall, 244x280 mm, 7 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Mae Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr yn cynnig cyfle i blant bach chwarae yn greadigol a'u dwyn i fyd llawn dychymyg. Mae'r bocs yn cynnwys 15 darn jig-so sy'n ffitio yn y llyfr bwrdd lliwgar. Ffordd wych o feithrin sgiliau creadigol, cydsymud a datrys problemau.

'Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr' offers young children creative play opportunities and will take them to a world full of imagination. The box comprises 15 jigsaw pieces which fit into the colourful board book. A wonderful way to nurture creative, coordination and solving problem skills.