CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau

CAA Cymru

Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau

Pris arferol £9.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Ian Donaghy

ISBN: 9781845216948 
Dyddiad Cyhoeddi: 05 Gorffennaf 2018
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Eleri Huws.
Fformat: Clawr Meddal, 130x140 mm, 104 tudalen
Iaith: Cymraeg

Addasiad celfydd o lyfr sy'n crisialu'r rhwystredigaeth a'r heriau a wynebir gan unigolion sydd â dementia, eu teuluoedd a staff gofal. Llyfr y gall plant ei ddarllen a'i ddeall, sy'n dangos sut y gall dementia effeithio ar bob un ohonom, a pha mor bwysig yw dangos empathi. Mae'n cynnwys delweddau trawiadol a phytiau sy'n gymysgedd o'r digrif a'r dwys.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:
Gwybodaeth Bellach:
- Y llyfr cyntaf erioed yn y Gymraeg sy’n cyfleu’r profiad o fyw gyda dementia.
- Addasiad naturiol a chwbl Gymreig gan addasydd profiadol.
- Y delweddau wedi’u haddasu i sicrhau gogwydd Gymreig.