CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Archwilio'r Amgylchedd yn y Dref: Cyfres 2

Canolfan Peniarth

Archwilio'r Amgylchedd yn y Dref: Cyfres 2

Pris arferol £49.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

ISBN: 9781783902347
Dyddiad Cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2019
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth, Caerfyrddin
Golygwyd gan Elin Meek
Darluniwyd gan Rhiannon Sparks
Fformat: Clawr Meddal, 320x250 mm, 184 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Tabl Cynnwys:
8 Books A4: (Anifeiliaid Anwes, Bwrw Glaw, Darllen y Dref, Deffro Roco, Dyddiadur Betsan, Gofal Gofal, Maes Awyr, Trip i'r farchnad).
48 Challenge cards
2 A3 posters
A4 Teachers guide
Gwybodaeth Bellach:
Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.