CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Awen Drwy'r Storïau, Yr - Cerddi'n Seiliedig ar Chwedlau

Cyhoeddiadau Barddas

Awen Drwy'r Storïau, Yr - Cerddi'n Seiliedig ar Chwedlau

Pris arferol £9.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Golygwyd gan Mari George

ISBN: 9781911584339
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2020
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Golygwyd gan Mari George
Darluniwyd gan Martin Crampin
Fformat: Clawr Caled, 208x205 mm, 104 tudalen
Iaith: Cymraeg

 Llyfr y Mis: Ebrill 2020
Ymateb ein beirdd i'n chwedlau sydd yn y gyfrol hon: detholiad o gerddi hen a newydd wedi eu casglu ynghyd mewn cyfrol hardd, o gerddi am Y Mabinogi a'r Brenin Arthur i gerddi am chwedl Culhwch ac Olwen a Chantre'r Gwaelod. Ceir cerddi newydd sbon hefyd gan Jim Parc Nest, Annes Glynn, Myrddin ap Dafydd, Haf Llewelyn, Gwenallt Llwyd Ifan, Anwen Pierce ac Alan Llwyd.

Tabl Cynnwys:
Chwedl - Tîm Glannau Llyfni
Mabinogi - Gwynn ap Gwilym
Drysau (detholiad) - Twm Morys
'Gwed Stori'r Adar Majic!' - Manon Rhys
Cwm Cuch - Iwan Llwyd
Taith dros y Preselau - Idris Reynolds
Y Mabinogi - Annes Glynn
Y Cyfarwydd - Alan Llwyd
Ynys ag Aeliau - Aneirin Karadog
Dadeni (detholiad) - Dafydd Rowlands
Llais Efnisien - Cen Williams
Ynys (detholiad) - Gwyneth Lewis
Branwen - Sian Northey
Aderyn - Tîm Crannog
Y Llais - Cen Williams
Afon Alaw - Mari George
Bedd Branwen - Marged Tudur
Blodeuwedd - Alan Llwyd
Tylluan - Robat Powell
Araith Gronw Pebr - Saunders Lewis
Y Nos yng Nghaer Arianrhod - Caryl Parry Jones
Araith Seithenyn - R. Williams Parry
Mererid - Hywel Griffiths
Clychau Cantre'r Gwaelod - J. J. Williams
Cantre'r Gwaelod - R. Williams Parry
Pengwern - Myrddin ap Dafydd
Y Dref Wen - Tecwyn Ifan
Eryr Eli - Anhysbys
Pwy Oedd Chwiorydd Heledd? - Elin ap Hywel
Olwen - Tomi Evans
Culhwch a'i Olwen - Jim Parc Nest
Troedio'n Ysgafn - Haf Llewelyn
Gwyn ap Nudd - Elfed
Ymadawiad Arthur (detholiad) - T. Gwynn Jones
Afallon - T. Arfon Williams
Draig Wen, Draig Goch - Myrddin ap Dafydd
Y Pethau Bychain - Eurig Salisbury
Hud yn Nyfed (Aros Mae) - Christine James
I Ddewi Sant (detholiad) - Ieuan ap Rhydderch
Drws Gobaith - Mererid Hopwood
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant - Mari George
Baled Ynys Llanddwyn - Christine James
Galw ar Ddwynwen (detholiad) - Dafydd ap Gwilym
Ar Ddydd Santes Dwynwen - Menna Elfyn
Penllyn - Alan Llwyd
Pair Ceridwen - Annes Glynn
Gwrach Cors Fochno - Anwen Pierce
Cynnig Bara - Aneirin Karadog
Drych - Gwenallt Llwyd Ifan
Rhys a Meinir - Gruffudd Antur
Llongau Madog - Ceiriog
Twm Siôn Cati - Ceri Wyn Jones
Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen
Tân Llywelyn - Dic Jones

Bywgraffiad Awdur:
Mae Mari George yn fardd, yn awdures ac yn gyfieithydd sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol gain sy'n cynnwys barddoniaeth, rhyddiaith a nifer o batrymau Celtaidd o lawysgrifau canoloesol, wedi eu haddasu gan Martin Crampin. Llyfr anrheg i unrhyw un sydd am bori ym myd y chwedlau.