CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Beth Welwch Chi? / What Can You See? 2

Canolfan Peniarth

Beth Welwch Chi? / What Can You See? 2

Pris arferol £14.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781783902156
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth, Caerfyrddin
Golygwyd gan Catrin Evans Thomas
Darluniwyd gan Debbie ThomasFformat: Clawr Caled
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn. Prif nod y llyfr hwn, fel gyda Beth Welwch Chi? 1 yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir.

The popular and lovable characters of Cyw are the focus of this new and unique resource. The main aim of the book, like the first one is is to develop children's oral skills from an early age.

Bywgraffiad Awdur:
Awduron: Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans, Catrin Phillips, Catrin Evans-Thomas, Kara Lewis
Gwybodaeth Bellach:
Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.
Prif nod y llyfr hwn, fel gyda Beth Welwch Chi? 1 yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir. Cynlluniwyd y golygfeydd amrywiol gan gadw mewn cof nodweddion Deilliant 2 ar draws pedwar Maes Dysgu Proffil y Cyfnod Sylfaen.
Ar gyfer pob golygfa ceir;
- braslun o brif nodweddion yr olygfa benodol honno
- set o gwestiynau caeedig a phenagored i ysgogi trafodaeth
- rhestr o eirfa benodol ar gyfer yr olygfa honno
- ystod o syniadau am weithgareddau
- cyfle i ddatblygu ymhellach nifer helaeth o sgiliau ymarferol, corfforol, annibynnol, creadigol, personol, ieithyddol a mathemategol y plentyn
- tabl sy'n nodi union berthynas y gweithgareddau â Phroffil y Cyfnod Sylfaen
I gyd-fynd â'r ffliplyfr A3, ceir pamffled lliwgar sy'n nodi union ddatganiadau Proffil y Cyfnod Sylfaen, o gyrhaeddiad efydd hyd at Ddeilliant 6 yn y pedwar Maes Dysgu.