CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Blodau Aur i Dreigyn

Ffion Jones

Blodau Aur i Dreigyn

Pris arferol £7.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Ffion Jones

ISBN: 9781914471711
Dyddiad Cyhoeddi: 15 Chwefror 2022
Cyhoeddwr: The Book Guild Ltd
Darluniwyd gan Gareth Jones
Fformat: Clawr Meddal, 199x128 mm, 66 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dilyna'r llyfr daith teulu o ddreigiau trwy eu colled a'u galar yn sgil marwolaeth y sibling ieuengaf, DREIGYN. Disgrifia eu bywyd cyn i DREIGYN farw, ei farwolaeth ac yna yr adeg ar ôl ei farwolaeth.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:

Gwybodaeth Bellach:
Mae'r llyfr hwn yn cynnig cefnogaeth i blant sy'n paratoi am farwolaeth brawd neu chwaer, neu'n ymdopi yn ei sgil, gan gynnwys rhai ag anhwylder anghyffredin neu heb ei ddiagnosio. Trwy ganolbwyntio ar sut mae salwch a marwolaeth DREIGYN yn effeithio ar ei frawd a'i chwaer, mae'r llyfr yn normaleiddio emosiynau dryslyd a all deimlo'n llethol i blentyn sy'n wynebu sefyllfa debyg. Cynhwysir adran wybodaeth, wedi ei hysgrifennu gan nyrs gofal lliniarol pediatrig, sy'n ymgorffori cwestiynau y gall plant eu trafod gydag oedolion.