CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Bws Cerdded Cyw / Cyw's Walking Bus

Cyw

Bws Cerdded Cyw / Cyw's Walking Bus

Pris arferol £3.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Anni Llŷn

ISBN: 9781784619077
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Bait & Debbie Thomas
Fformat: Clawr Meddal, 201x201 mm, 24 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Mae Cyw wedi codi'n hwyr ac mae'r Bws Cerdded wedi cyrraedd i fynd â'r criw i gyd i'r ysgol. Maen nhw'n cael hwyl wrth chwarae'r gêm 'Rwy'n gweld gyda fy llygad bach i'. Ond beth sy'n dechrau â'r lythyren 'c'? Llyfr syml yn Gymraeg, gyda thestun Saesneg ar waelod pob tudalen.

Cyw gets up late and the Walking Bus has arrived to take the crew to school. They have fun playing the game 'I spy with my little eye...' But what begins with the letter 'c'? A simple reading book in Welsh, with English text.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Anni yn wyneb cyfarwydd ar y teledu fel cyflwynydd ac actores. Bu’n Fardd Plant Cymru am ddwy flynedd ac mae wedi cynnal gweithdai mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru. Cafodd ei magu ym Mhen Llŷn ac ar ôl cyfnod yng Nghaerdydd mae hi a’i gwr wedi symud yn ôl i’w hardal enedigol i fagu teulu.