CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Bylchau

Aneirin Karadog

Bylchau

Pris arferol £8.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Aneirin Karadog

ISBN: 9781906396923
Dyddiad Cyhoeddi: 29 Mehefin 2016
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 182x133 mm, 80 tudalen
Iaith: Cymraeg

Casgliad o gerddi sy'n myfyrio ar y bylchau a adewir gan golled bersonol a chyhoeddus, am golli iaith a diwylliant, ac am yr hyn sy'n tyfu yn y bylchau.

Tabl Cynnwys:
Rhagair
Bylchau
Cathryn
Ray
Dic
Orig
Hywel
Iwan
Nigel
Gerallt
John
Meredydd
Osi
Er cof am Olwen Dafydd
Canu'n iach
Er cof am Aled Rees
Cymru wedi Gerallt
Ffarwelio â 2015
Tsunami
Yn y dechreuad ...
Raconteuse
Pwy yw hon?
Geiriau
Bogailsyllu
Ar gyfeiliorn
Bod yn Fardd Plant
Anni'r chwa o awyr iach!
Stafell wag
Un ffenest fach
Fesul gair
Hanner call ...
Chwedleuwyr
‘This is not soccer!’
Cywydd mawl i Alun Wyn Bevan
Cân Galwad Cynnar
Cerdd arall am Dryweryn
Gwerth cynnydd?
Concrete jungle
Llythyr i Dylan
Llarregub
Pethau bychain
A9459CFBevan
Cofio Senghennydd
Madiba
Radio Beca
N’eo Ket Echu ar Jabadao ...
Y diafol ar y bont
Kelorn
Porz Kloz
An Oaled
Tro Velo
Cynebryngu
Gwymonwyr
Cathryn Anne Rees

Bywgraffiad Awdur:
Dyma'r ail gyfrol o gerddi i oedolion i Aneirin Karadog ei chyhoeddi. Cyhoeddwyd O Annwn i Geltia gan Gyhoeddiadau Barddas yn 2012 – cyfrol a enillodd iddo Wobr Categori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2013. Yn gyn-Fardd Plant Cymru, mae Aneirin yn fardd cynhyrchiol ac yn ddarlledwr profiadol sy'n byw ym Mhontyberem. Ar hyn o bryd mae'n fyfyriwr ymchwil yn Academi Hywel Teifi lle mae'n astudio ar gyfer doethuriaeth sy'n edrych ar 'Beth yw perthynas y bardd â'i gynulleidfa ac a yw'r berthynas hon yn dylanwadu ar lais y bardd er gwell neu er gwaeth?'.

Gwybodaeth Bellach:
Ymhlith cynnyrch y gyfrol hon mae cerddi marwnad i ffigyrau cenedlaethol amlwg megis Hywel Teifi, Ray Gravell, Nigel Jenkins, John Davies, Bwlchllan, a Gerallt Lloyd Owen.