CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Camau Cyntaf Byw gyda Dementia

Dr Simon Atkins

Camau Cyntaf Byw gyda Dementia

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Dr Simon Atkins
ISBN: 9781912654697
Dyddiad Cyhoeddi: 05 Ebrill 2019
Cyhoeddwr: Graffeg, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 179x125 mm, 96 tudalen
Iaith: Cymraeg
Beth yw dementia? A yw'r cyflwr yr un fath â chlefyd Alzheimer? Pa symptomau y dylech chi chwilio amdanyn nhw? Pa driniaethau sydd ar gael? Yn y cyflwyniad byr ond llawn yma, mae Dr Simon Atkins yn chwalu'r chwedlau ac yn rhoi'r ffeithiau ynglyn â'r cyflwr hwn sy'n dod yn fwyfwy cyffredin heddiw.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Dr Simon Atkins yn feddyg teulu prysur gyda diddordeb arbennig mewn cyflyrau iechyd meddwl. Mae Dr Atkins hefyd yn arbenigo mewn trafod problemau iechyd ar y teledu ac ar y radio, ac mewn llyfrau, papurau newydd a chylchgronau.
Gwybodaeth Bellach:
Os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hunan neu am rywun arall, bydd Camau Cyntaf byw gyda Dementia yn rhoi cyngor i chi ar sut mae cael diagnosis, triniaethau meddygol confensiynol a meddyginiaethau amgen, y gefnogaeth gymdeithasol ac ariannol sydd ar gael a'r newidiadau mewn ffordd o fyw a allai helpu i'w rwystro.