CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cân o Falchder

Michael Morpurgo

Cân o Falchder

Pris arferol £12.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Michael Morpurgo

ISBN: 9781801061575
Dyddiad Cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2021
Cyhoeddwr: Atebol
Darluniwyd gan Emily Gravett
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Endaf Griffiths.
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2
Fformat: Clawr Caled, 310x245 mm, 34 tudalen
Iaith: Cymraeg

♥ Llyfr y Mis i Blant: Chwefror 2022
Addasiad Cymraeg gan Endaf Griffiths o A Song of Gladness gan Michael Morpurgo, gydag arlunwaith gan Emily Gravett. 'Ein cân ni yw dy gân di. Dy gân di yw ein cân ni'. Mae'r llyfr hardd hwn yn ddathliad o'n planed anhygoel a phopeth sy'n byw arni.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:

Gwybodaeth Bellach:
Mae cân yn cael ei throsglwyddo o un anifail i'r llall, gan uno pob creadur a lledaenu llawenydd ledled y byd. Ysbrydolwyd y stori obeithiol hon a’r arlunwaith trawiadol gan aderyn yng ngardd Michael Morpurgo, ac maent yn dangos i ni harddwch byd natur a’r hyn sydd dan fygythiad.
Crëwyd y llyfr hwn gan awdur ac arlunydd penigamp, ac mae’n ein hatgoffa bod modd i ni wneud gwahanaieth drwy uno a gofalu am ein gilydd.
Mae’r llyfr hardd hwn yn ddathliad o’n planed anhygoel a phopeth sy’n byw arni.