CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cerddi'r Sêr 2

Cyhoeddiadau Barddas

Cerddi'r Sêr 2

Pris arferol £9.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781911584186
Dyddiad Cyhoeddi: 01 Hydref 2018
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Golygwyd gan Rhys Meirion
Fformat: Clawr Caled, 176x174 mm, 136 tudalen
Iaith: Cymraeg

Yn dilyn llwyddiant Cerddi'r Sêr, y gyfrol gyntaf, dyma gyfrol arall sy'n cynnwys hoff gerddi 30 o enwogion Cymru gydag ysgrifau difyr gan bob un i egluro eu dewisiadau.

Tabl Cynnwys:
Hoff gerddi ac esboniadau gan:
Matthew Rhys
Caryl Parry Jones
Dafydd Iwan
Alys Williams
Lisa Gwilym
Heledd Cynwal
Lleuwen Steffan
Mark Lewis Jones
John Ogwen
Tara Betha
Aeron Pughe
Sioned Terry
Aled Hughes
Roy Noble
Cefin Roberts
Catrin Finch
Ed Holden
Huw Edwards
Beti George
Trystan Ellis-Morris
Huw Stephens
Brian Hughes
Rhodri Owen
Betsan Powys
Richard Elis
Siw Hughes
Rhodri Gomer
Ffion Dafis
Wil Tân
Daniel Lloyd

Bywgraffiad Awdur:
Mae Rhys Meirion yn mwynhau gyrfa ddisglair fel tenor, gan deithio i bedwar ban byd. Ymgartrefodd yn Rhuthun, Sir Ddinbych, lle mae'n byw gyda'i deulu. Y mae hefyd yn gyflwynydd adnabyddus ac wedi gwneud llawer o waith yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, ac i Gronfa Elen. Yn 2014 cyhoeddodd hunangofiant gyda gwasg y Lolfa, gyda chyfrol gyntaf Cerddi'r Sêr yn cael ei chyhoeddi yn 2017 gan Gyhoeddiadau Barddas.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol ddeniadol wedi ei hargraffu mewn un lliw ac yn cynnwys 30 o bortreadau du a gwyn o Gymry adnabyddus gan y ffotograffydd Iolo Penri. Meddai Rhys Meirion am y casgliad, 'Dyma gyfle gwych i bori a busnesu mewn cyfrol sy’n olrhain profiadau amrywiol ein henwogion wrth iddynt sôn am eu hoff ddarnau o farddoniaeth.'