CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cofio'r Wylfa

Gwasg Carreg Gwalch

Cofio'r Wylfa

Pris arferol £8.50
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Emlyn Richards

ISBN: 9781845277901
Dyddiad Cyhoeddi: 30 Ebrill 2021
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Darluniwyd gan Wil Rowlands
Fformat: Clawr Meddal, 200x129 mm, 188 tudalen
Iaith: Cymraeg

Hanes ardal y Wylfa a'i thrigolion. Canolbwyntio ar y cartrefi a gollwyd a'r teuluoedd a ddadwreiddwyd wrth adeiladu'r atomfa a wna'r Parchedig Emlyn Richards, meistr ar adrodd straeon pobol ac un a ymgyrchodd yn erbyn yr atomfa.

Gwybodaeth Bellach:
Difethwyd safleoedd archaeolegol; baeddwyd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Ardal Cadwraeth Arbennig sydd o bwys rhyngwladol.

Cefnodd y cwmni Hitachi ar y prosiect £20 biliwn ym Medi 2020. O leiaf osgowyd y perygl gwirioneddol o drychineb niwclear ar y safle ar ben popeth arall.

Canolbwyntio ar y cartrefi a gollwyd a'r teuluoedd a ddadwreiddwyd y mae'r gyfrol hon. Hanes pobol sydd yma gan feistr ar adrodd straeon pobol. Ymgyrchodd y Parchg Emlyn Richards hefyd yn lew yn erbyn yr atomfa. Er llwyddiant yr ymgyrch honno, roedd yn rhy hwyr i arbed dileu'r gymuned oedd ar y tir hwnnw. Bro goll fel Cwm Elan, Claerwen, Llanwddyn, Epynt a Thryweryn yw'r Wylfa heddiw.

Ond dyma ddeunydd a all ysbrydoli ymgyrch y grŵp 'Wylfa Ni' a'i gefnogwyr i ailfeddiannu'r safle a grymuso'r gymuned leol gyda datblygiad cynaliadwy.
Cyflwynedig i bobol Cemaes Ddoe a Heddiw