CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cwmwl dros y Cwm

Gareth F. Williams

Cwmwl dros y Cwm

Pris arferol £5.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Gareth F. Williams

ISBN: 9781845274405 
Dyddiad Cyhoeddi: 11 Medi 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 136 tudalen
Iaith: Cymraeg

Ychydig cyn 8.30 y bore ar 14 Hydref 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd. Wyth oed oedd John Williams pan symudodd o a'i deulu o un o bentrefi chwareli'r gogledd i fyw yn Senghennydd yng nghymoedd y de. Edrychai ymlaen at ei ben-blwydd yn dair ar ddeg oed, pan fyddai'n dechrau gweithio yn y pyllau glo. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2014.

Gwybodaeth Bellach:
Nofel hanesyddol gan y nofelydd poblogaidd Gareth F. Williams, yn cynnwys darluniau gan Graham Howells, i gofio am a phortreadu trychineb diwydiannol gwaetha’r 20fed ganrif a ddigwyddodd ym Medi 1913, ond a effeithiodd ar deuluoedd ym mhob rhan o Gymru. Anelir y nofel at ddarllenwyr CA 2 a gwaelod 3.
Mae’r awdur a’r arlunydd yn enillwyr Gwobr Tir na-Og.

Gwobrau:
Enillydd Tir na nOg 2014 Cymraeg (cynradd) / Winner of Welsh Tir na nOg 2014 (primary)