CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyfres Amdani: Y Stryd

Gomer

Cyfres Amdani: Y Stryd

Pris arferol £6.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Helen Naylor

ISBN: 9781785622397
Dyddiad Cyhoeddi: 16 Ebrill 2018
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mared Lewis
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 64 tudalen
Iaith: Cymraeg

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ail feddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.

A book for Welsh learners, Foundation Level. One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have o rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw's life change forever? One Friday night will change everything.

Gwybodaeth Bellach:
• Addasiad o gyfrol boblogaidd i ddysgwyr Saesneg.
• Addaswyd gan awdur profiadol sydd hefyd yn diwtor Cymraeg.
• Llyfr i ddysgwyr lefel Sylfaen.
• Rhan o gyfres Amdani.