CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day

Anni Llŷn

Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day

Pris arferol £3.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Anni Llŷn

ISBN: 9781784615604
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2018
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x200 mm, 24 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Ymuna yn yr hwyl wrth i Cyw a'i ffrindiau fynd i siopa. Beth all fynd o'i le? Dyma'r ail yn y gyfres o lyfrau Cyw, yn dilyn Pi-po Cyw, ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae criw Cyw yn mynd i siopa ac mae pedwar peth ar ôl ar eu rhestr o nwyddau - pasta, bara, llaeth a jam. Ond pwy sydd yn bwyta'r jam o'r potyn? O na, am lanast!

Join the fun as Cyw and her friends go shopping. What can possibly go wrong? The second title in a series of lively stories about the popular TV character Cyw, aimed at young children who are learning Welsh as a second language.

Gwybodaeth Bellach:
Llyfrau perffaith i blant bach i ddysgu geirfa sy’n gysylltiedig â’r cymeriadau poblogaidd sydd ar S4C a phatrymau iaith syml. Bydd y cyfrolau yn llawn lluniau lliw o daenlenni tudalennau dwbl yn dangos Cyw a’i ffrindiau. Bydd ambell air neu frawddegau byr ar bob tudalen yn Gymraeg, gyda’r cyfieithiad Saesneg ar waelod y dudalen mewn print llai, wedi’i italeiddio ac mewn lliw llwyd. Llyfr lliwgar, maint hylaw, 24 tudalen.