CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyfres Llenorion Cymru: 4. Dim Ond Llais

Alan Llwyd

Cyfres Llenorion Cymru: 4. Dim Ond Llais

Pris arferol £12.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Alan Llwyd

ISBN: 9781911584155
Dyddiad Cyhoeddi: 07 Tachwedd 2018
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 360 tudalen
Iaith: Cymraeg

Yn y gyfrol hon bydd y Prifardd Alan Llwyd yn trafod hanes ei fywyd a'r dylanwadau ar ei waith fel bardd, beirniad llenyddol a chofiannydd. Bydd y gyfrol hon, fel y teitlau eraill yn y gyfres yn rhoi cyfle inni ailymweld â gwaith y llenor trwy gyfrwng dyfyniadau barddoniaeth a rhyddiaith pwrpasol.

Tabl Cynnwys:
Rhagair
Pennod 1: Mannau Cychwyn
Pennod 2: Pen Llŷn
Pennod 3: Dechrau Barddoni
Pennod 4: Cystadlu a Chyhoeddi
Pennod 5: Cyhoeddwr
Pennod 6: Swyddog Gweinyddol Barddas
Pennod 7: Ffilmiau a Lluniau a Llên
Pennod 8: Y Gynghanedd
Pennod 9: Cofiannu
Pennod 10: Y Rhyfel Mawr a Rhyfeloedd Eraill
Pennod 11: Amser
Pennod 12: Fy Nheulu fy Hun
Llyfryddiaeth Alan Llwyd
Mynegai

Bywgraffiad Awdur:
Mae Alan Llwyd yn un o’n llenorion mwyaf cynhyrchiol, yn fardd nodedig, yn feirniad llenyddol ac yn gofiannydd. Bu’n olygydd cylchgrawn Barddas am bron i ddeugain mlynedd ac yn olygydd Cyhoeddiadau Barddas am ddeng mlynedd ar hugain. Y mae bellach yn Athro yn Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe ac yn cyfarwyddo myfyrwyr ymchwil. Cyhoeddodd ei gyfrol ddiwethaf o farddoniaeth, Cyrraedd a Cherddi Eraill, ym mis Mai eleni ac mae llawer iawn o’r cerddi yn y gyfrol honno’n deillio o brofiadau a ddisgrifir yn y llên-gofiant hwn.