CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyfres Lobsgows: Cewri

Haf Llewelyn

Cyfres Lobsgows: Cewri

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216979
Dyddiad Cyhoeddi: 06 Mehefin 2019
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan
Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 40 tudalen
Iaith: Cymraeg

Un o blith 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên a chodi awydd dysgu mwy. Mae Cewri yn edrych ar amrywiaeth o gymeriadau sydd bellach yn cael eu hystyried yn gewri, gan gynnwys y cewri Celtaidd, Owain Gwynedd, y dywysoges Gwenllian, rhyfelwyr y Paith, Rosa Parks a Martin Luther King.

Gwybodaeth Bellach:
Ar bob taenlen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi’r testun.
* Yn rhoi sylw i ystod o bynciau fydd yn apelio at blant 7-11, gyda’r pwyslais ar bynciau anghyffredin;
* Yn darnau ffuglen yn cwmpasu amrywiaeth eang o genres, e.e. cerddi, ymsonau, llythyron,hysbysebion, negeseuon testun, a hyd yn oed jôcs;
* Y deunydd wedi’i raddoli i fod yn addas ar gyfer dwy haen o ddysgwyr, sef dysgwyr sylfaenol/canolig, a dysgwyr MATh (mwy abl a thalentog).