CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyfres Lobsgows: Wel, am Wal! - Waliau'r Byd

Haf Llewelyn

Cyfres Lobsgows: Wel, am Wal! - Waliau'r Byd

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Haf Llewelyn

ISBN: 9781845216955
Dyddiad Cyhoeddi: 16 Ionawr 2019
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan
Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 40 tudalen
Iaith: Cymraeg

Mae Wel, am wal! yn edrych ar bob math o waliau, o Wal Fawr China i Wal Hadrian a waliau Palesteina. Mae'r llyfr hefyd yn rhoi sylw i'r grefft o adeiladu waliau ac i'r gamp o ddringo waliau. Ar bob taenlen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.

Gwybodaeth Bellach:
Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy’n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên a chodi awydd dysgu mwy.
* Yn rhoi sylw i’r ystod o bynciau fydd yn apelio at blant 7-11 oed, gyda’r pwyslais ar bynciau anghyffredin;
* Y darnau ffuglen yn cwmpasu amrywiaeth eang o genres, e.e. cerddi, chwedlau, dyddiadur, llythyron, straeon, rysáit, erthyglau a sgript;
* Y deunydd wedi’i raddoli i fod yn addas ar gyfer dwy haen o ddysgwyr, sef dysgwyr sylfaenol/canolig, a dysgwyr MATh (mwy abl a thalentog).