CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cylch o Hanner Canrif - 1971-2021

Gwasg Carreg Gwalch

Cylch o Hanner Canrif - 1971-2021

Pris arferol £12.00
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781845277987
Dyddiad Cyhoeddi: 30 Medi 2021
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Golygwyd gan Mererid Hopwood
Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 156 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dyma gyfle i wibio drwy bum degawd yn hanes Mudiad Meithrin, heb os, un o fudiadau pwysicaf a mwyaf rhyfeddol Cymru. Cawn glywed lleisiau o'r dechrau'n deg hyd heddiw a chael blas ar rai o'r gobeithion a'r heriau.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:

Gwybodaeth Bellach:

Er bod y llyfr yn crybwyll ambell ddyddiad a charreg filltir arwyddocaol, nid llyfr hanes na llyfr ffeithiau mohono, yn hytrach llyfr dathlu: dathlu'r weledigaeth, y dyfalbarhad a gweithgaredd y mil a mwy o ddarpariaethau blynyddoedd cynnar Cymraeg sydd erbyn heddiw'n cario enw Mudiad Meithrin ledled y wlad. Mae'n stori i godi calon unrhyw un sy'n caru Cymru, caru'r iaith a charu plant.