CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Cyw - Beth Welwch Chi? What Can You See?

Canolfan Peniarth

Cyw - Beth Welwch Chi? What Can You See?

Pris arferol £14.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781783900855 
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2016
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth, Caerfyrddin
Darluniwyd gan Debbie Thomas
Fformat: Clawr Caled, 300x312 mm, 22 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn. Prif nod y llyfr yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir. [MAE HWN YN FERSIWN DWYIEITHOG O'R CYHOEDDIAD BETH WELWCH CHI]

The popular and lovable characters of Cyw are the focus of this new and unique resource. The main aim of the book is to develop children's oral skills from an early age, by offering them opportunities to develop and extend their vocabulary through discussing the pictures and situations depicted. [THIS IS A BILINGUAL VERSION OF THE BETH WELWCH CHI? PUBLICATION]

Gwybodaeth Bellach:
Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.
Prif nod y llyfr yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir. Cynlluniwyd y golygfeydd amrywiol gan gadw mewn cof nodweddion Deilliant 2 ar draws pedwar Maes Dysgu Proffil y Cyfnod Sylfaen.
Ar gyfer pob golygfa ceir;
- braslun o brif nodweddion yr olygfa benodol honno
- set o gwestiynau caeedig a phenagored i ysgogi trafodaeth
- rhestr o eirfa benodol ar gyfer yr olygfa honno
- ystod o syniadau am weithgareddau
- cyfle i ddatblygu ymhellach nifer helaeth o sgiliau ymarferol, corfforol, annibynnol, creadigol, personol, ieithyddol a mathemategol y plentyn
- tabl sy'n nodi union berthynas y gweithgareddau â Phroffil y Cyfnod Sylfaen
I gyd-fynd â'r ffliplyfr A3, ceir pamffled lliwgar sy'n nodi union ddatganiadau Proffil y Cyfnod Sylfaen, o gyrhaeddiad efydd hyd at Ddeilliant 6 yn y pedwar Maes Dysgu.