CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Darllen yn Well: Ymdrin Ag Iselder ÔL-Enedigol a Meddwl Tosturiol

Atebol

Darllen yn Well: Ymdrin Ag Iselder ÔL-Enedigol a Meddwl Tosturiol

Pris arferol £15.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Michelle Cree
ISBN: 9781913245108
Dyddiad Cyhoeddi: 02 Gorffennaf 2020
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Testun Cyf
Fformat: Clawr Meddal, 235x154 mm, 360 tudalen
Iaith: Cymraeg
Addasiad Cymraeg o The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression gan Michelle Cree. Gall cael babi fod yn gyfnod o lawenydd ond hefyd yn destun pryder a hyd yn oed iselder i famau newydd.
Gwybodaeth Bellach:
Mae'n gyffredin iawn i famau newydd brofi cyfnod byr o bryder yn dilyn genedigaeth ac i fwy nag 1 o bob 10 menyw, gall y profiad ofidus hwn fod yn fwy hirfaith.
Bydd y llyfr hunangymorth ymarferol hwn sy'n seiliedig ar Therapi sy'n Canolbwyntio ar Dosturi yn eich helpu i adnabod rhai o'r symptomau a, lle bo hynny'n briodol, eu normaleiddio, a thrwy hynny leddfu eu gofid. Bydd hefyd yn tywys mamau i fod, a mamau newydd trwy'r ddrysfa o deimladau dryslyd a all godi.