CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Darllen yn Well: Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canllaw Pen-Tennyn

Ruby Wax

Darllen yn Well: Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canllaw Pen-Tennyn

Pris arferol £8.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Ruby Wax

ISBN: 9781913245115
Dyddiad Cyhoeddi: 04 Mawrth 2020
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Testun Cyf.
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 256 tudalen
Iaith: Cymraeg

Addasiad Cymraeg o A Mindfulness Guide for the Frazzled gan Ruby Wax. Bum can mlynedd yn ôl, doedd neb yn marw o straen; ni wnaeth ddyfeisio'r cysyniad hwn, ac rydyn ni bellach yn gadael iddo ein rheoli ni. Mae Ruby Wax yn dangos i ni sut i lacio'n gafael er ein lles ein hunain, drwy wneud newidiadau syml sy'n rhoi cyfle i ni anadlu, myfyrio a byw yn y funud.

Tabl Cynnwys:
Dylunydd y Clawr: Superfantastic
Gwybodaeth Bellach:
Gadewch i Ruby eich tywys at y chi iachach a hapusach. Yr unig beth sydd gennych i'w golli yw'ch straen...
'Llyfr bendigedig yn llawn angerdd ac asbri. Mae Wax yn cyflwyno’i golwg unigryw ar wyddoniaeth ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, ac yn cynnig canllaw cam wrth gam i ganfod llonyddwch dwys yng nghanol yr anhrefn'
Yr Athro Mark Williams
'Mae popeth mae Ruby Wax yn ei gyffwrdd yn troi'n aur. Yn y llyfr hwn, mae'n troi arswyd ac anobaith yn bethau y gellir eu goddef a'u deall: mae'n alcemydd'
Joanna Lumley
'Roeddwn i wrth fy modd â’r Canllaw Ymwybyddiaeth Ofalgar i Rai sydd ar Ben eu Tennyn. Mae'n huawdl a doniol ac fe wnaeth i mi chwerthin yn uchel'
Davina McCall
'Canllaw ymarferol... boed ar gyfer rhai sydd yn eu harddegau, rhieni neu'r sawl sy'n cael trafferth mewn perthynas. Mae mor ffraeth, clyfar a hygyrch fel y byddwch yn llyncu pob gair. Perl disglair o lyfr'
Heat