CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Deugain Barddas

Cyhoeddiadau Barddas

Deugain Barddas

Pris arferol £9.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781906396930 
Dyddiad Cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Golygwyd gan Gruffudd Antur, Guto Dafydd
Fformat: Clawr Meddal, 210x155 mm, 288 tudalen
Iaith: Cymraeg

Detholiad blasus o erthyglau o'r cylchgrawn Barddas, wedi'u dwyn ynghyd wrth i'r Gymdeithas Gerdd Dafod baratoi i ddathlu ei phen-blwydd yn ddeugain oed.

Tabl Cynnwys:

CYFLWYNIAD
DECHREUADAU
PA WAHANIAETH WNAIFF PANEL?
BEIAU MAWR O BOB MATH
CYMDEITHAS O HOGIAU
PWY?
YMRYSONA
BEIRDD Y BABELL, 1981
GEIRIAU GERALLT
CYNGANEDU CYFRIFIADUROL
GEIRIAU GWYN
CYNHADLEDD CANU AWDLAU
CYTHRAUL CYSTADLU
CYNNYRCH WRTH FODD ACENWYR
I RAI, BOB O HYD YW'R BARDD
RHAI TRICIAU PERT Â'R ACEN
YMGODYMU ACADEMAIDD
LLUNYDDIAETH
ALAN AC EUROS
SEINIAU HERIOL SIÔN EIRIAN
Y PRIDD A'R CONCRID
PWY RYDD LAWR?
BARNU'R BEIRNIAID
SIARAD AM Y GADAIR
RHODDED TAW AR FEIRDD TYWYLL
CAETHIWO'R RHYDDION
PRYDER ARCHDDERWYDD
A OES AWEN?
GWILYM R.
BYCLUNS Y BEIRDD
Y MEURYN A'I GILMERI
ENGLYN MWYS
ENGLEINION
MEIC A MIHANGEL
SYLWEDD
Y MODERN A'R TRADDODIADOL
YSGOL FARDDOL GAN FARDDAS
BLE MAE DAFYDD?
AWDL O DDYN
AWEN Y PENNAWD
DONALD – EI GRED A'I ANIAIN
NID MYFI YW MYFI FY HUN ...
DYSGWYR AC INDIAID
EIN DUWIOL BRYDYDDION
CYMDEITHAS BARDDAS YN 10 OED!
MAE'R HENWYR?
TREFARDDAS
BOBI AR CHWAETH Y BOBOL
YMRYSONWYR BUDDUGGOL YR 1980'au
CYTHRAUL CYHOEDDI
GORDDIO BLODEUGERDDOL
DIGON I GREU BLODEUGERDD
GWASANAETH BARDDONI BARDDAS
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ADLADD CWM RHYMNI
TARO BET AR Y BEIRDD
TLYSAU BARDDAS (1)
CYFOESEDD A CHYNGHANEDD
BOB DALEN AR BENILLION
BE SY DDA A BE SY DDIM?
ENG-LUN
COLOFN IWAN
Y FFAIR EIRIAU
WHAT'S ENGLYN WHEN IT'S ENGLISH?
RHESYMEG DDYRYS EMYR
RHY AGOS I WERTHFAWROGI?
ANNEDD Y CYNGANEDDWYR
MAE HIRAETH AM TWM MORYS
YMRYSONWYR BUDDUGOL YR 1990'au
RHOI PARADWYS I'R PRYDYDD
CRIW'R ACEN GERLLAW CRICIETH
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ATHRONIAETH DDOFN COLOLFN CWJ
MERERID
BARDDONIAETH I MI YW ...
TLYSAU BARDDAS (2)
BETH SYDD I'W DDWEUD?
BARDD Y FFIN
CYNGHANEDD LITE
AWN I DROEDIO'R HEN DRAWIADAU
COLLI'R LLEW
YMRYSONWYR BUDDUGOL Y 2000'au
FFARWELIO AG IWAN
YMADAWIAD ALAN
ROCERS Â GWALLTIAU CYRLIOG
HEN FYNYDDOEDD, BUGEILIAID NEWYDD
CYMRU'R BEIRDD
DRWY LÊN Y MAE DARLUNIO
GWENALLT YR ANNIGONOL
A CHYMRY BACH MWYA'R BYD
Y GŴR SYDD AR Y GORWEL
AR AFON DDOFN Y PRIFARDD
DYLAN Y DADLEUOL
TONY BIANCHI A'R BEIRDD

Bywgraffiad Awdur:
Y mae'r golygyddion ifanc yn feirdd ac yn awduron rhyddiaith nodedig. Enillodd Gruffudd Antur Gadair Eisteddfod yr Urdd yn 2102 a 2014 a chipiodd y Prifardd Guto Dafydd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2104. Mae'r ddau ohonynt yn ymrysonwyr a thalyrnwyr heb eu hail, a'r ddau hefyd yn gwneud llawer i hyrwyddo gwaith y Gymdeithas.