Cludiant am ddim dros £40

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Pris arferol £10.00
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781999686123 
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2020
Cyhoeddwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh
Fformat: Clawr Meddal, 300x210 mm, 300 tudalen
Iaith: Cymraeg

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Entry level (A1). South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a homework section in each unit.