CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - De Cymru/South Wales

Pris arferol £10.00
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781998995905
Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mehefin 2021
Cyhoeddwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh
Fformat: Clawr Meddal, 298x212 mm, 374 tudalen
Iaith: Cymraeg

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Entry level (A1). South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a homework section in each unit.