CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - De Cymru/South Wales

Pris arferol £10.00
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781999686109
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2019
Cyhoeddwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh
Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 266 tudalen
Iaith: Cymraeg

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 1 (B2). Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Advanced 1 level (B2). South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course provides practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has Home Work sections in each unit.