CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Ffrindiau - 18 o Ganeuon Newydd i Blant (Pecyn Llyfr a CD) / Friends - 18 New Songs for Children (Book and CD)

Curiad

Ffrindiau - 18 o Ganeuon Newydd i Blant (Pecyn Llyfr a CD) / Friends - 18 New Songs for Children (Book and CD)

Pris arferol £14.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781897664230
Dyddiad Cyhoeddi: 02 Mai 2001
Cyhoeddwr: Curiad, Pen-y-groes
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
Fformat: Cymysg, A4, 60 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Pecyn adnodd cerdd dwyieithog, sef llyfryn yn cynnwys casgliad amrywiol o ddeunaw o ganeuon newydd gyda chyfeiliant piano a gitâr gan nifer o gyfansoddwyr cyfoes ar gyfer disgyblion CA1, Nodiadau Athrawon yn cynnig syniadau ar gyfer gweithgareddau cerddorol ymarferol yn y dosbarth, ynghyd â chryno-ddisg o'r caneuon yn cael eu cyflwyno gan Angharad Llwyd ac Arwel Wyn Roberts.