CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel

Rily

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel

Pris arferol £7.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Roger Priddy
ISBN: 9781849674225
Dyddiad Cyhoeddi: 23 Mai 2019
Cyhoeddwr: Rily, Caerffili
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Catrin Wyn Lewis
Fformat: Clawr Caled, 210x233 mm, 12 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo.' Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er mwyn tanio chwilfrydedd drwy chwarae synhwyrus. Mae gan bob tudalen lun o weithgaredd a fydd yn annog babanod i deimlo ac archwilio. Gall rai bach deimlo gweadau anwastad, dilyn llwybr bys, a syllu ar ddrych sgleiniog.
There's lots for baby to explore in See, Touch, Feel: A First Sensory Book. This sturdy board book, with bright photographs of happy babies, is specially designed to stimulate curiosity through sensory play. Each page has a colourful picture activity that invites baby to touch and explore. There are raised textures to feel, finger trails to follow, and a shiny mirror to look in to.