CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Help gyda Gwaith Cartref - Ffrangeg Cyntaf /Help with Homework - First French

Atebol

Help gyda Gwaith Cartref - Ffrangeg Cyntaf /Help with Homework - First French

Pris arferol £3.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781909666979
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2014
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
Fformat: Clawr Meddal, 280x210 mm, 32 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Llyfr gwaith Ffrangeg a baratowyd ar gyfer disgyblion sy'n dechrau dysgu'r iaith, er mwyn cefnogi gwersi iaith yn yr ysgol gan adeiladu hyder ac atgyfnerthu dealltwriaeth plant o'r sgiliau sylfaenol yn y maes.

A French workbook prepared for pupils who are beginning to learn the language, aimed at supporting school language lessons by building confidence and reinforcing the understanding of basic key skills in the field.