CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Help gyda Gwaith Cartref - Ffrangeg y Pethau Pwysig/Help with Homework - French Essentials

Atebol

Help gyda Gwaith Cartref - Ffrangeg y Pethau Pwysig/Help with Homework - French Essentials

Pris arferol £3.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781909666962 
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2014
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
Fformat: Clawr Meddal, 280x210 mm, 32 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Llyfr gwaith Ffrangeg a baratowyd ar gyfer disgyblion sy'n dysgu'r iaith, er mwyn cefnogi gwersi iaith yn yr ysgol gan adeiladu hyder ac atgyfnerthu dealltwriaeth plant o'r sgiliau sylfaenol yn y maes.

A French workbook prepared for pupils who are learning the language, aimed at supporting school language lessons by building confidence and reinforcing the understanding of basic key skills in the field.