CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2

Atebol

Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2

Pris arferol £12.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781908574831
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2013
Cyhoeddwr: Atebol, Aberystwyth
Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2
Fformat: Clawr Meddal
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.

Pack of 4 books to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Numeracy skills, in particular the Times Table for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children. Bilingual.

Gwybodaeth Bellach:
Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.