CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythrennau / Learning About Letters

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythrennau / Learning About Letters

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

ISBN: 9781843232742 
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham Howells
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
Fformat: Clawr Meddal, 296x210 mm, 48 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun at ddefnydd rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 4-5 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004.

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 4-5 years. New edition; first published in 2004.