CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Elin Meek

ISBN: 9781843233541 
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham Howells
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 48 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i'w cynorthwyo i ffurfio brawddegau, gyda chanllawiau yn Saesneg ar gyfer rhieni sy'n dymuno helpu eu plant; i blant 6-8 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005.

A lively, fully illustrated volume prepared to promote and develop children's literacy comprising valuable and interesting exercises to assist them to form sentences, with guides in English for parents who wish to help their children; for children aged 6-8 years. New edition; first published in 2005.