CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Deall Geiriau / Understanding Words

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Deall Geiriau / Understanding Words

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Elin Meek

ISBN: 9781843232759 
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham Howells
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2
Fformat: Clawr Meddal, A4, 48 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun ar gyfer rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 5-6 oed. Argraffwyd gyntaf Ebrill 2004.

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 5-6 years. First published April 2004.