CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Elin Meek

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence

Pris arferol £4.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Elin Meek

ISBN: 9781843237532 
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham Howells
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
Fformat: Clawr Meddal, 296x208 mm, 48 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Llyfr yn y gyfres 'Helpwch eich Plentyn' sy'n helpu'r plentyn i ddeall mwy am y Gymraeg gan gynnwys Cymharu Ansoddeiriau, Treigladau, Priod-ddulliau ac Idiomau a.y.b. Ceir gweithgareddau addas ar gyfer y plentyn ynghyd â chyfarwyddiadau yn Saesneg ar gyfer rhieni. Argraffwyd gyntaf Tachwedd 2006.

A book in the 'Help Your Child' series, which helps your child to understand more about Welsh. It contains Comparison of Adjectives, Mutations and Idioms etc. There are suitable activities for the child and easy to follow instructions in English for parents. First published November 2006.