CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

'Iaith Oleulawn' - Geirfa Dafydd Ap Gwilym

Dafydd Johnston

'Iaith Oleulawn' - Geirfa Dafydd Ap Gwilym

Pris arferol £24.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Dafydd Johnston

ISBN: 9781786835673
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 320 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dafydd ap Gwilym yw bardd enwocaf y Gymraeg, ac roedd ganddo eirfa hynod o gyfoethog. Mae'r llyfr hwn yn dangos sut y gellir gwerthfawrogi ei farddoniaeth yn well trwy ganolbwyntio ar ei ddefnydd o eiriau.

Tabl Cynnwys:
Diolchiadau
Rhagymadrodd
Pennod 1 Y Bardd a’i Gefndir
Pennod 2 Crefft Cerdd Dafod
Pennod 3 Geirfa Hynafol
Pennod 4 Geirfa Newydd
Pennod 5 Geiriau Benthyg
Pennod 6 Ffurfiant Geiriau
Pennod 7 Geiriau Cyfansawdd
Pennod 8 Meysydd
Pennod 9 Y Synhwyrau a’r Meddwl
Pennod 10 Amwysedd
Pennod 11 Casgliadau

Llyfryddiaeth
Byrfoddau
Mynegai
Bywgraffiad Awdur:
Yr Athro Dafydd Johnston yw Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Mae’r gyfrol yn dangos beth oedd yn newydd yn iaith Dafydd ap Gwilym, ac mae’n cynnig ffyrdd newydd o werthfawrogi ei gerddi trwy drafod ystyron a naws geiriau’n fanwl. Mae llawer o’r geiriau a drafodir yn dal i fod yn gyffredin heddiw, ac mae’r dadansoddiadau’n gymorth i ddeall datblygiad yr iaith a’r modd y mae geiriau’n cael eu ffurfio.