CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Llinynnau

Aled Lewis Evans

Llinynnau

Pris arferol £8.95
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Aled Lewis Evans

ISBN: 9781906396909
Dyddiad Cyhoeddi: 18 Mawrth 2016
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Fformat: Clawr Meddal, 215x136 mm, 88 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dyma gyfrol ddiweddaraf bardd y ffin sy'n myfyrio ar linynnau perthyn a pherthynas, llinynnau hanfodol a bregus, llinynnau sy'n cynnal ac yn carcharu.

Tabl Cynnwys:
Cyfeillgarwch
Teulu
Diwrnod Olaf y Gwyliau
Ail Gynnig
Meirion
Ac Mae Iaith Weithiau ...
Dychwelyd i Gilmeri
Mae ’Na Lefydd yng Nghymru
Beic Iesu
Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron
Pennard ym Mehefin
Ffownten Dôl yr Eryrod
Ha’ Bach Mihangel
Ennaint yn Llandudno
Breuddwydion
Cannwyll Amnest Rhyngwladol
Eglwys Monaco
Dilyw yn Fenis
Crist Llandaf
Sul y Blodau
Anadliad i Ffwrdd
Pedwar Cwsg Arall
Gorwel
Gwên Galed
Dysgwyr
Y Clawdd
Bangor Is-coed
Gwaun Tir Neb
Dim
Actores
Cronni
Welfare House, Llangollen
Eisteddfod yn y Fro
Eisteddfod Llangollen
Neidio
Stopio’r Tâp
Maddeuant
‘Y Tangnefeddwyr’, Karl Jenkins
Dydy Cyngerdd Llŷr Williams Ddim yn Lle i Fwyta Hufen Ia
Te Bach
Bardd y Ponciau
Pinc
Tŷ fy Nhad
Heno
Penmorfa
Eglwys Dewi Sant, y Bermo
Mor Dyner yw Fflamau
O’r Holl Berfformiadau yn y Byd
Pontydd Uchel
Pan Fydda i’n Hen Ŵr
Chwarae Mig
Stryt yn Johnstown
Ychydig yn Nes at y Sêr
Afon Gwy
Ar Noson Fyrraf y Flwyddyn
Tawch Blodau’r Perthi
Cofweini
Dwy Wedd ar un Llun
Côr y Dur
Joe Bellis
Yncl Len
Cymwynas
Welsh Streets
Llinynnau

Bywgraffiad Awdur:
Awdur o Wrecsam yw Aled Lewis Evans. Cyhoeddodd doreth o lyfrau dros y blynyddoedd i blant ac oedolion, yn rhyddiaith a barddoniaeth. Amheus o Angylion oedd y gyfrol ddiwethaf o farddoniaeth iddo ei chyhoeddi i Barddas, a hynny yn 2011. Mae Aled yn Diwtor Cymraeg i Oedolion wrth ei waith bob dydd.

Gwybodaeth Bellach:
Casgliad o bron i drigain o gerddi rhydd sy'n dathlu a chwestiynu natur perthynas pobl a'i gilydd, perthynas a lle a chymdeithas, a pherthynas a chrefydd. Yma gwelwn fardd sy'n llawenhau yn y llinynnau sy'n dal perthynas ynghyd, ond sydd hefyd ar yr un pryd yn ymwybodol o mor frau y gall y llinynnau hynny fod.