CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Natur yn Galw - Ysgrifau Byd Natur

Twm Elias

Natur yn Galw - Ysgrifau Byd Natur

Pris arferol £8.50
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Twm Elias

ISBN: 9781845276591
Dyddiad Cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2018
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 184 tudalen
Iaith: Cymraeg

Sawl rhywogaeth o ystlumod sydd yng Nghymru? Pryd yr arferid hela'r dryw? Pa goeden sy'n cadw gwrachod draw? Mae Twm Elias yn llais cyfarwydd ar raglen 'Galwad Cynnar' Radio Cymru ar foreau Sadwrn, yn rhannu ei wybodaeth am ryfeddodau byd natur. 85 llun du a gwyn a 2 fap.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Twm Elias yn naturiaethwr ers degawdau ac wedi cynnal cyrsiau Tan y Bwlch a dosbarthiadau nos ar wahanol agweddau ar y maes. Mae'n un o sylfaenwyr Cymdeithas Edward Llwyd ac wedi cyfrannu’n helaeth i'w llenyddiaeth mewn cylchgronau, llyfrau ac ar ei gwefan. Mae wedi cyfrannu i bob rhifyn o Llafar Gwlad a Fferm a Thyddyn. Cyfrannodd at raglenni radio fel Seiat Byd Natur a Galwad Cynnar ac mae ganddo dros 300 o ysgrifau heb eu cyhoeddi.
Gwybodaeth Bellach:
Detholiad o'r cyfraniadau hynny sydd yn y gyfrol yma, yn trin a thrafod dros hanner cant o bynciau, o lygod mawr a phryfed i weiriau a blodau.