CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

O'r Ddaear Fyddar Faith / Worn by Tools and Time - Mwyn o Ganolbarth Cymru / Ore from Mid Wales

Ioan Rhys Lord

O'r Ddaear Fyddar Faith / Worn by Tools and Time - Mwyn o Ganolbarth Cymru / Ore from Mid Wales

Pris arferol £14.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Ioan Rhys Lord
ISBN: 9781784618650 
Dyddiad Cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x200 mm, 120 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
Cyflwyniad cryno, dwyieithog o hanes y diwydiant mwyngloddio yn nghanolbarth Cymru a'i rôl yn natblygiad diwydiant metel Prydain, o berspectif gweledol.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Ioan Lord yn gwneud doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn yr adran Hanes Cymru ac Archaeoleg. Mae'n Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru ac Ymddiriedolaeth Mwynfeydd Cambria. Mae'n byw yng Nghwm Rheidol.
Gwybodaeth Bellach:
Mi fydd o ddiddordeb lleol a chenedlaethol, gan gynnig deunydd gweledol a thestun newydd sbon ar hanes y Cymry diwydiannol. Mi fydd rhan olaf y llyfr yn cynnwys rhan 'Ddoe a Heddiw', gyda dewisiad o'r hen ffotograffau gorau gyda golygfeydd modern drws nesaf i ddangos sut mae'r ardal wedi newid dros y canrifoedd.