CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Pecyn Cyfres Byw Bywyd - Llyfrau Darllen a CD ar Gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Canolfan Peniarth

Pecyn Cyfres Byw Bywyd - Llyfrau Darllen a CD ar Gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pris arferol £29.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Bethan Clement

ISBN: 9781908395641 
Dyddiad Cyhoeddi: 06 Ionawr 2014
Cyhoeddwr: Canolfan Peniarth
Golygwyd gan Lowri Lloyd
Darluniwyd gan Siân Elin Evans
Fformat: Cymysg
Iaith: Cymraeg

Dyma gyfres o ddeuddeg llyfr darllen syml ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith.

Gwybodaeth Bellach:
Mae'r llyfrau'n targedu dysgwyr cyfnod allweddol 4 yn bennaf. Maen nhw'n mynd i'r afael â'r sgiliau y bydd eu hangen ar y dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen i addysg bellach, dechrau gweithio a byw'n annibynnol.