CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Prydlondeb a Ffyddlondeb

Gwasg Carreg Gwalch

Prydlondeb a Ffyddlondeb

Pris arferol £15.00
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Penri Roberts

ISBN: 9781845278168
Dyddiad Cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2021
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Fformat: Clawr Meddal, 210x212 mm, 240 tudalen
Iaith: Cymraeg

Sefydlwyd Cwmni Theatr Maldwyn ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth yn 1981. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae'n parhau i gynnig profiadau theatrig a cherddorol cyfoethog i ieuenctid yr ardal ac yn dal i ddiddanu cynulleidfaoedd.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:
Gwybodaeth Bellach:
O'r sioe gyntaf, 'Y Mab Darogan' hyd at ddathliad y cwmni yn 2021, dyma stori'r broses o greu cwmni mewn rhan wledig o Gymru a'r ffordd y denwyd pobl o Faldwyn, Meirion a Cheredigion i fod yn aelodau dros y blynyddoedd. Closiwn hefyd at berthynas arbennig y triawd, Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts wrth iddynt greu sioeau eiconig a thrysorfa o ganeuon sy'n parhau i fod yn boblogaidd hyd heddiw.

Mae llwyddiant y cwmni yn ddiarhebol: o lenwi Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol ar sawl achlysur, teithio i berfformio ym mhrif theatrau y genedl ac i werthu pob tocyn mewn dau berfformiad ar yr un diwrnod o'r sioe 'Ann!' yn Venue Cymru Llandudno a Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Dyma gofnod sy'n cynnwys llu o luniau o holl gynyrchiadau'r cwmni, ynghyd â hanes sefydlu Ysgol Theatr Maldwyn yn 2004 gan ddathlu yn ogystal lwyddiant rhai o'r cyn-aelodau sy'n serennu ar lwyfan y West End yn Llundain erbyn hyn.