CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Santa Corn

Gomer

Santa Corn

Pris arferol £5.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Ceri Wyn Jones

ISBN: 9781848517585 
Dyddiad Cyhoeddi: 13 Awst 2015
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Andy Catling
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
Fformat: Clawr Meddal, 250x250 mm, 32 tudalen
Iaith: Cymraeg

Stori Nadoligaidd hyfryd ar fydr ac odl am ddau blentyn bach sy'n methu cytuno ai Siôn Corn neu Santa Clôs yw enw'r dyn barfog â'r got goch sy'n dod ag anrhegion iddyn nhw bob Nadolig.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:
Bywgraffiad Awdur:
Daw Ceri Wyn Jones o Aberteifi. Mae’n brifardd, yn Gynfardd plant Cymru, yn olygydd llyfrau Saesneg i Wasg Gomer ac yn brysur yn cynnal gweithdai barddoni i blant a myfyrwyr ledled Cymru. Ef yw Meuryn Talwrn y Beirdd er 2012.

Gwybodaeth Bellach:
'Santa Clos!'
'Siôn Corn yw e!'
'SANTA CLOS!'
'SIÔN CORN!'
'Nô wê!'
Â’r Nadolig ar y gorwel, mae'r dadlau rhwng Fflur a'i brawd, Sam, wedi dechrau. Tybed ai Siôn Corn neu Santa Clos fydd yn ymweld â nhw eleni?