CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Tynnu

Aled Jones Williams

Tynnu

Pris arferol £7.50
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Aled Jones Williams

ISBN: 9781845278410
Dyddiad Cyhoeddi: 30 Medi 2021
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 146 tudalen
Iaith: Cymraeg

Storïau byrion wedi’u lleoli ym Mlaenau Seiont a’r cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:

Gwybodaeth Bellach:

Pa mor fyr yw stori fer? Efallai mai hwnnw oedd fy nghwestiwn yn Ionawr 2021 a’r pla yn ei anterth drachefn pan benderfynais roi cynnig ar ysgrifennu storïau byrion byr; rhywbeth yr oeddwn wedi dyheu am ei wneud ers tro byd.
Ond cofier nad ymateb i’r pla ydynt o gwbl: yr amod oedd dim mwy nag awr ballu i greu pob un, er y caniateid – gan bwy? – newidiadau bychain ond dim byd sylweddol wedi hynny. Ar y cyfan, mwy neu lai, cedwais at hynny. Fe’u hysgrifennwyd yn ddyddiol gydol Ionawr ac i mewn i Chwefror.
Pan oedd y pla ei hun yn gwthio pawb i’r hanfodol, i’r ‘byr’ mewn geiriau eraill …
Aled, 2021