CLUDIANT AM DDIM DROS £40 | 01239 621370

Y Lanternwyr

Karin Celestine

Y Lanternwyr

Pris arferol £12.99
Pris Uned  per 
Treth yn gynwysedig. Cyfrif cludiant yn y man talu.

Awdur: Karin Celestine

ISBN: 9781914079375 
Dyddiad Cyhoeddi: 04 Chwefror 2021
Cyhoeddwr: Graffeg
Fformat: Clawr Caled, 200x200 mm, 48 tudalen
Iaith: Cymraeg

Dyma stori am obaith – stori'r Lanternwyr. Wrth i'r goleuni gilio o'r tir, mae llonyddwch oer, llwm y gaeaf yn disodli ffrwythlondeb yr hydref. Ond yn nyfnder y ddaear, yn yr holltau a'r tyllau lle mae'r creaduriaid bach yn byw, mae'r goleuni'n parhau, yn cael ei anwylo a'i amddiffyn. A phan ddaw galwad y Sgwarnog, mae'r rheiny fu gwarchod y golau yn ymateb.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:
Bywgraffiad Awdur:
Mae Karin Celestine yn byw yn Nhrefynwy, deddwyrain Cymru. Yn ei gardd y mae sied, ac yn y sied y mae byd arall. Byd Celestine and the Hare. Mae'n fyd lle gall caredigrwydd, direidi a harddwch helpu pobl i wenu.
Artist ac arlunydd yw Karin, sy'n creu anifeiliaid ffelt dengar, llawn cymeriad, gan gynnwys sêr ei hanimeiddiadau hyfryd a'I chyfres o lyfrau i blant, a gyhoeddwyd gan Graffeg. Mae ei hoffter o'r byd naturiol yn cael ei adlewyrchu yn ei cherfluniau copr, sy'n cyd-fynd â'i gwaith ffelt. Mae Karin yn cynnal gweithdai gwnïo â ffelt, gan
annog eraill i ddod o hyd i'w hysbryd creadigol. Y Tribe of Celestiner Chokliteers yw ei chlwb, lle mae caredigrwydd a diriedi yn elfennau hanfodol o'r aelodaeth.

Gwybodaeth Bellach:
Hwn yw'r llyfr cyntaf mewn cyfres am y tymhorau gan Karin Celestine, wedi'i darlunio gan Tamsin Rosewell. Lluniwyd y nodiadau ar y traddodiadau gan Pamela Thom-Rowe.