Free shipping over £40 | Click/order & collect | 01239 621370

Oriel Awen Teifi (Gallery)


Awen Teifi is also the home to Oriel Awen Teifi - our Gallery which houses art by many prominent Welsh artists.


OUR ONLINE GALLERY WILL BE LIVE VERY SOON!


In the meantime, if you would like to contact us regarding any painting in our gallery, please do not hesitate to contact us.


Email archeb@awenteifi.com or phone 01239 621370 and we will be more than happy to help you.4


Meirion Jones

Paentiwr o Orllewin Cymru ydw i, a braidd ydw i’n cofio cyfnod pan nad oeddwn yn creu delweddau. Daw’r ysbrydoliaeth o dair sir yr hen Ddyfed, sef Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin yn bennaf gydag ambell i antur yn America Ladin.

Mae’r arddull yn newid drwy’r amser a ‘dw i wastad yn edrych am ffyrdd newydd i fynegi teimladau. Mae paentio yn broses sydd yn newid ac yn esblygu drwy’r amser. Rwy’n gallu cysegru fy holl amser i baentio, cymaint felly fel fy mod i’n creu pan nad oes brwsh yn fy llaw. Mae fy chwilfrydedd am bobl a thirlun y Gorllewin yn tyfu yn reddfol.

I’m a painter from West Wales, and I never knew a time when I wasn’t drawing or creating images. My inspiration comes mainly from the old counties of Dyfed, namely Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire – with a few escapades to Latin America.

My style evolves all the time and I’m constantly finding new ways to express my feelings. Painting is an ever changing, ever evolving process. I can devote all my time to painting, so much so that I paint even when I don’t have a brush in my hand. I have a growing curiosity with the people and landscape of West Wales.


Joanna Jones

Ers i mi ddod yn baentiwr llawn amser, mae themau fy ngwaith yn newid yn gyson , maent yn ymestyn o gapeli Anghydffurfiol Gorllewin Cymru, i arfordir ffrwydrol a dramatic Ceredigion a Phenfro. Mewn cyfnod byr mae’r gwaith wedi datblygu i fod yn ymateb emosiynol i dirlun yr ydw i’n teimlo’n angerddol ynglŷn ag e.

‘Dw i ddim am ddilyn unrhyw drywydd penodol, dim ond gadael i deimladau i lifo mewn paent.

 Ever since becoming a full time painter the themes in my work are constantly changing. They range from the Nonconformist chapels of West Wales to the dynamic coastline of Cardiganshire and Pembrokeshire. In a short period of time the work has developed into an emotional and expressionistic response of the landscape which I feel so passionate about.

I have no plans for the future other than to leave these feelings flow in paint.